Zadzwoń do nas: 601 342 645

Szkoła Rodzenia w Warszawie

 

Obecnie na terenie całego kraju działa wiele szkół rodzenia, które w sposobie realizacji poszczególnych założeń mogą się różnić. Jednakże cel pozostaje ten sam:  przygotować uczestniczące pary do czynnego udziału w porodzie, aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa w tak przełomowym dla niego momencie.  Przygotowanie do porodu ma zmobilizować parę do nabycia takiej kondycji, która umożliwia utrzymanie równowagi wewnątrzustrojowej co zaoszczędza dziecku wielu przykrych doznań w czasie porodu. Aby kobieta mogła rzeczywiście pełnić pierwszoplanową rolę w czasie akcji porodowej, musi poznać przebieg porodu, oraz nabrać kondycji fizycznej , aby odpowiednio reagować na jego poszczególne fazy .

Stąd też ważna jest rola ćwiczeń oraz umiejętności relaksacji i techniki oddychania. Współpracując z parami w czasie porodu mogę zaobserwować jak ważny dla kontaktu matka - dziecko jest poród rodzinny. Obecność męża ma szczególne znaczenie dla kobiety i przebiegu porodu. Wcześniejsze przygotowanie w szkole rodzenia pozwala osiągnąć dobrą i efektywną współpracę partnerów. Z obserwacji mojej wynika, że obecność męża niweluje u rodzącej poczucie strachu i osamotnienia. Poprzez okazanie miłości żonie, dawanie jej poczucia bezpieczeństwa sprawia, że czuje się ona kochana, a miłość swą przenosi na dziecko.

Istnieją również inne efekty edukacji w szkole rodzenia. Są to efekty społeczne oraz medyczne. Dzięki działalności szkół rodzenia w zakresie przygotowania do porodu i pełnienia funkcji rodzicielskich obserwuje się:

 

 

 

Mniejszą ilość porodów zabiegowych i operacji położniczych;

 

Ogólnie mniejsze stosowanie leków;

 

Lepszy stan zdrowia kobiet w ciąży;

 

Lepszy kontakt rodziców z dzieckiem;

 

Częściej udane karmienie piersią.

 

 

Program szkoły rodzenia

 

W szkole rodzenia skupiamy się na:

  Przekazaniu wiedzy o przebiegu ciąży i porodu. Pary poznają poszczególne fazy porodu, dowiadują się co w tym czasie dzieje się z dzieckiem, oraz które techniki oddychania w danym momencie stosować;
  Pogłębianiu dialogu rodziców ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania dialogu z dzieckiem w czasie ciąży oraz omówienie roli osoby towarzyszącej w trakcie porodu;
  Prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalnych, mających na celu przygotowanie kondycyjne do porodu (uwzględniając zasadę stopniowania trudności)oraz prowadzeniu gimnastyki właściwej dla okresu poporodowego;
  Nauce oddychania torem przeponowym z uwzględnieniem fali skurczowej oraz umiejętności relaksu jako przygotowania do pierwszego okresu porodu;
  Wyuczeniu bezdechu w ramach przygotowania do umiejetności zmobilizowania sił w drugiej fazie porodu celem efektywnego parcia;
  Psychiczne i fizyczne zagadnienia połogi;
  Omówieniu zasad prawidłowego odżywiania w czasie ciąży i po porodzie;
  Nauce pielęgnowania noworodka ze szczególnym uwzględnieniem udziału ojców;
  Nauce naturalnego karmienia piersią - omówienie fizjologii karmienia piersią i sytuacji problemowych;
  Omówienie metod planowania płodności
  Przekazywaniu informacji o aspektach prawnych takich jak: zasady pomocy finansowej państwa (becikowe), uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej, procedury alimantacyjne i procedury rejestrtacji urodzin;

Zdjęcia z zajęć

  •    Oprócz teorii na zajęciach kładziemy nacisk na opanowanie podstawowych czynności związanych z karmieniem dziecka.
  •    Uczymy również jak radzić sobie z czynnościami pielęgnacyjnymi.
  •    Ćwiczymy kąpiel, przewijanie i inne czynności niezbędne młodym rodzicom.
  •    Ćwiczenia prowadzi rehabilitantka-fizjoterapeutka.
  •    Na zajęcia przygotowany jest spacjalny zestaw ćwiczeń do wykonywania w parze lub indywidualnie zawierający elementy JOGI.

Informacje i terminy kursów

Czytaj więcej